سلسله جلسات بهداشت جسم توسط حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (عضو مجلس خبرگان رهبری)